За нас

Строителна фирма "Викторио" ЕООД, гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян изпълнява дейности по  реконструкции,  изграждане на канализации, горски пътища, лифтове. Има участия  при изграждането на голф игрището "Lighthouse" в Балчик, при създаването на пистата с изкуствен сняг на "Суфак" в Пампорово, при укрепването на свлачища, изграждането на хидро-енергиини обекти, транспортни услуги и изкупни работи,
 

Направленията на дейността на фирмата са следните:

  • Строителна дейност

  • Проектантски услуги

  • Инвеститорска и предприемаческа дейност

  • Счетоводни услуги в строителният и др.отрасли

  • Услуги със строителна механизация

  • Озеленяване

  • Строителство, реконструкция и саниране на жилищни сгради, офиси, търговски и промишлени обекти

  • Довършителни и ремонтни работи, сухо строителство

  • Промишлено строителство

"Викторио" ЕООД, гр. Рудозем коректно изпълнява поетите задължения и срокове на изпълнение според договорните условия, като гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните и другите видове работи.
Фирмата успешно се наложи на строителния пазар, чрез коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ и фирмен контрол за качество, прилагане на съвременни технологии и материали и обновяване на леката, средна и тежка механизация на фирмата.

Фирмата притежава сертификат ISO 9001:2000 -  международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.